logo

ही वेबसाईट तांत्रिक कामासाठी बंद असलेमुळे यापुढील माहितीसाठी www.thanezp.mahapanchayat.gov.in पहावी
जिल्हा परिषद ठाणे - अंतिम निवड यादि
 
विभाग
पद्नाम
प्रवर्ग
 
 
 
पशुसंवर्धन विभाग
पशुधन पर्यवेक्षक
सामान्य प्रशासन विभाग
लघुलेखक
आरोग्य विभाग
आरोग्य सेवक (महिला)
आरोग्य विभाग
आरोग्य सेवक (महिला)
आरोग्य विभाग
आरोग्य सेवक (महिला)
आरोग्य विभाग
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (महिला)
आरोग्य विभाग
औषध निर्मात (औषध निर्माण अधिकारी)
बालकल्याण विभाग
पर्यवेक्षिका
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग
आरेखक