आमदार आदर्श ग्राम योजना (AAGY)

विभाग : ग्रामपंचायत विभाग
प्रस्तावना

योजनेचे कार्यक्षेत्र:- ठाणे जिल्हा

योजनेची कार्यपध्दती-

 • ग्रामपंचायतीची निवड-

  आमदार आदर्श ग्राम योजनेत ग्रामपंचायत हा मूळ घटक आहे. एक हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीची या योजनेत निवड करणे अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत जूलै 2019 पर्यत तीन ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम म्हणून मा. आमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित करावयाच्या आहेत. सध्या एक ग्रामपंचायत निवडून मा. आमदारांनी जूलै, 2017 पर्यत पहिली ग्रामपंचायत विकसित करावयाची आहे. उर्वरीत दोन ग्रामपंचायती काही काळानंतर निवडून त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतीचा विकास करावयाचा आहे.

 • विधानसभा सदस्य-

  विधानसभा सदस्य आपल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायत निवडतील. विधानसभा सदस्यांचा मतदार संघ शहरी आणि ग्रामीण भागात विभागला गेला असेल तर ते मतदार संघाच्या ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीची निवड करतील. विधानसभा सदस्यांचा मतदार संघ जर संपूर्णपणे शहरी असेल तर त्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने त्याच जिल्हयातील एका ग्रामपंचायतीची निवड करु शकतील. मुंबई परिसरातील शहरी मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विधानसभा सदस्य राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची निवड करु शकतील.

 • विधान परिषद सदस्य-

  विधान परिषद सदस्य राज्यात कोणत्याही जिल्हयातून ग्रामपंचायतीची निवड करु शकतील. संबंधीत आमदार त्यांना योग्य वाटलेली ग्रामपंचायत निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहिल. पण त्यांनी आपले स्वत:चे वा आपल्या पतीचे /पत्नीवे गाव निवडू नये. ग्रामपंचायतीची निवड करण्यापूर्वी संबंधीत ग्रामस्थांशी योजनेबाबत चर्चा करुन त्यांची योजनेतील सहभागाची तयारी समजून घेणे उचीत राहील. याकरीता ग्रामपंचायतीचा आवश्यक तपशील जसे की, लोकसंख्या इत्यादी आवश्यक माहिती ग्रामपंचायत निवडीच्या निर्णयाकरीता मा. आमदार यांना जिल्हाधिकारी उपलब्ध करुन देतील.

 • अधिक माहितीसाठी आदर्श आमदार ग्राम योजनेचा दिनांक 20 मे 2015 चा GR खालील लिंकवर पहावा. "..\..\..\GR and Circural All Department\Villege Panchayat\आदर्श आमदार ग्राम योजना राबविण्याबाबत.pdf"
 • योजनेचे उद्देश
  • निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा सर्वागीण विकास साधणा-या प्रक्रियांचा वेग वाढविणे.
  • सर्व स्तरातील जनतेच्या जीवनमानात आणि राहणीमानात शाश्वत उपायांनी वास्तविक सुधारणा घडवून आणणे.
  • स्थानिक विकासाचे मार्गदर्शक म्हणून निवडलेल्या ग्रामपंचायतींना काळजीपूर्वक वाढविणे ज्यायोगे इतर ग्रामपंचायतीना प्रशिक्षित करता येईल.
 • योजनेचे स्वरूप

  आमदार आदर्श ग्राम योजनेचा उददेश सर्वागीण विकास साधणे हा आहे.

  स्थानिक विकास आणि परिणामकारक स्थानिक शासन पध्दती असलेल्या आदर्श ग्रामपंचायती घडविणे जेणेकरुन आसपासच्या ग्रामपंचायतीना शिकण्याची व या आदर्शाना स्विकारण्याची प्रेरणा मिळू शकेल हे या योजनेचे मुख्य धेय्य आहे. सर्व लोकांचा सहभाग, स्त्री-पुरुष समानता, महिलांना सन्माननीय वागणूक , अंत्योदय, आर्थिक व समाजिक न्याय,श्रमाची प्रतिष्ठा, स्वच्छतेची संस्कृती, पर्यावरण संतुलन, सार्वजनिक जीवनात पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, स्थानिक स्वशासन व सुशासन, नैतिक मुल्यांचे पालन, स्थानिक सांस्कृतीक वारश्याचे जतन या मुल्यांवर आधारीत निवडलेल्या ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम म्हणून विकसित करणे.

 • लाभार्थी पात्रता
 • यशोगाथा
 • छायाचित्र दालन

सूचना फलक