शबरी आदिवासी घरकुल योजना:

विभाग : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
प्रस्तावना
 • योजनेचे उद्देश

  अनुसुचित जमातीतील गरीब-गरजू, बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी सहाय्य व अनुदान देणे.

   

 • योजनेचे स्वरूप
 • लाभार्थी पात्रता

  निवडीचे निकष :-

  1. लाभार्थी अनुसुचित जमाती संवर्गाचा असावा.

  2. लाभार्थ्याकडे अनुसुचित जमातीचा व उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

  3. महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.

  4. लाभार्थीकडे घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची अथवा शासनाची जमीन असणे आवश्यक आहे.

  5. लाभार्थीकडे   स्वत:चे अथवा कुटुंबाचे पक्क्या स्वरुपाचे घर नसावे.

  6. विधवा, परितक्त्या, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थींना प्राधान्य.

  7. ग्रामीण क्षेत्रासाठी उत्पन्न मर्यादा रक्कम रु.1.20 लाख पर्यंत असावे.

  8. लाभार्थ्यांने इतर योजनांमधून घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.

   

 • यशोगाथा
 • छायाचित्र दालन